język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Klauzula RODO

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że Państwa dane osobowe znajdują się w  bazie danych North Coast S.A. Znajdują się one w niej dlatego, że kontaktowali się Państwo ze naszą firmą przy użyciu poczty elektronicznej lub listownie.


W związku z powyższym uprzejmie informuję: Administratorem Państwa danych jest North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa. Firma przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez North Coast S.A. w celu informowania o ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez North Coast S.A. podmiotom i organom, którym North Coast S.A.  jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym North Coast S.A. powierza wykonywanie czynności  przetwarzania danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych materiałów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego były zbierane. W związku z przetwarzaniem przez North Coast S.A.Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy North Coast S.A.będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest dobrowolne.


W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, proszę o wysłanie wiadomości na adres biuro|northcoast.com.pl| |biuro|northcoast.com.pl a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych  North Coast S.A. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od North Coast S.A. zgodnie z wytycznymi RODO.

Marki
Facebook Instagram